Van giảm áp Bermad - Israel, van giảm áp thủy lực PN16, PN25. Đại diện phân phối tại Việt Nam

Van giảm áp Bermad - Israel, van giảm áp thủy lực, Van giảm áp PN16, PN25, Đơn vị phân phối chính thức : Công ty TNHH Cơ Điện Thái Sơn -Điện thoại: 0985.685.622.