Van giảm áp tsv, Van giảm áp thủy lực, Van giảm áp xuất xứ Italy, van giảm áp lực nước, van giảm áp Malaysia

Công ty TNHH Cơ Điện Thái Sơn - Điện thoại 0985.685.622. Nhập khẩu và phân phối chính thức các chủng loại Van giảm áp nối bích, van giảm áp thủy lực. PN16 và PN25. Kích thước DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200.

Van giảm áp TSV